Free shipment on orders of € 150,- and more (within EU).

Overgave aan complexiteit

Do you prefer to read this blog in English? Click here for the English version.

Afgelopen week heb ik mezelf teruggetrokken in ons familiehuisje in Zeeland. Mijzelf afgezonderd van de wereld om de complexiteit van onze maatschappij en ons bedrijf te doorzien. Direct daarna volgden twee intensieve dagen georganiseerd vanuit de IGNITE Award, een award voor sociaal ondernemerschap waarbij we een van de finalisten zijn. Ruim een week heb ik de tijd genomen om de complexiteit van ons bedrijf weer eens onder de loep te nemen.

Toen Sjaak en ik eind 2015 stopte met ons herenmode label ‘Sjaak Hullekes’ hebben we ons twee jaar teruggetrokken. Afstand genomen van het modesysteem om ons te bezinnen en te bedenken wat we écht belangrijk vinden. Tot op de dag van vandaag vind ik dat de beste keuze die we hadden kunnen nemen. Het heeft ervoor gezorgd dat we kritisch zijn gaan kijken naar onszelf, het modesysteem en onze maatschappij. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik bedrijfskunde ben gaan studeren om beter te begrijpen hoe het conventionele bedrijfsleven werkt. Tijdens mijn bedrijfskunde studie ontdekte ik waarom het huidige (mode)systeem mij zo tegenstaat. Binnen de conventionele manier van werken wordt aangedrongen om je als bedrijf te focussen op één belang en alles te reguleren in lineaire processen. Helaas geloven we er in onze maatschappij nog altijd in dat geld de enige weg naar geluk is en zijn omzet, targets en marges daarmee ook de focus voor conventione bedrijfsvoering. Door het belang van een bedrijf te focussen op financiële groei is er (op den duur) geen oog meer voor andere dingen. Bedrijven en mensen dragen met een focus op puur financieel gewin per definitie bij aan uitbuiting van mens en milieu.
Complexiteit zit in alles wat we in de natuur vinden (foto: Scott van Kampen Wieling)

Geen focus maar complexiteit

We leven in een hokjes denkende maatschappij; met die focus op hokjes denken we alles overzichtelijk te houden. Die focus lijkt goed en je kunt daardoor snel je doel bereiken, toch vergeten we zoveel belangen juist door die focus. Onze maatschappij is ingericht op korte termijn denken terwijl complexiteit lange termijn denken vraagt. Het aanhoudende populisme, de demonstraties, links en rechts extremisme; ze komen allemaal voort vanuit het gevoel van onrecht in onze maatschappij. Dat gevoel is een direct gevolg van het feit dat onze maatschappij niet (meer) kan of wil werken met de complexiteit van onze wereld. Politiek en bedrijfsleven zijn volledig gericht op inputs en outputs, procesoptimalisatie, geld en de korte termijn. Ze vergeten, bewust en onbewust, het belang van hun menselijke kapitaal, ons milieu en de lange termijn.

Om de wereld te veranderen zullen we de complexiteit ervan moeten omarmen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor mens, dier, milieu en maatschappij en dat boven financieel gewin gaan plaatsen. Door onszelf (weer) aan te leren om te leven temidden van die complexiteit zullen we met z’n allen het belang van diversiteit gaan zien; biodiversiteit evenals culturele en sociale diversiteit. Onze wereld is complex; het een kan niet zonder het ander en er is nooit een eenduidige oorzaak van een gevolg. Holistisch denken en werken is van belang om samen de wereld weer mooi en functionerend te maken.

Ieder bedrijf moet haar verantwoordelijkheid nemen om die complexiteit te omarmen. Dat is een stuk makkelijker gezegd dan gedaan kan ik vanuit de praktijk melden. Complexiteit omarmen betekent dat je een hele hoop ballen in evenwicht met elkaar moet houden en tegen de stroom in moet zwemmen. Werken met complexiteit betekent ook dat je jezelf moet afleren overal controle over te willen houden en moet leren te vertrouwen op je intrinsieke gevoel. Juist dat is iets dat we binnen onze Westerse maatschappij af hebben moeten leren, want dat past niet binnen time-management, lineaire processen en de optimalisatie daarvan.  

Het resultaat wanneer je complexiteit probeert vast te pinnen (foto: Scott van Kampen Wieling)

Mode een positieve bijdrage laten leveren aan mens, maatschappij en milieu

Bij Hul le Kes hebben we een duidelijk veranderdoel: Mode een positieve bijdrage laten leveren aan mens, maatschappij en milieu. Dat is een groots doel en een doel die je dus niet zomaar met een kleine verandering teweeg kan brengen. Alleen het gebruik van biologisch katoen zal er niet voor gaan zorgen dat we écht bijdragen aan ons veranderdoel bijvoorbeeld. Om ons doel te bereiken zijn we als team bezig met, en betrokken bij, ontzettend veel initiatieven. Binnen alle projecten zetten we ons in voor de herwaardering van imperfectie als middel om te komen tot een paradigmaverandering in onze maatschappij waarbij we de daadwerkelijke waarde van grondstoffen en mensen weer inzien.

We zijn betrokken als stewards bij The Linen Project om bij te dragen aan, te leren van en het delen van kennis over linnenproductie waarbij rekening wordt gehouden met mens, natuur en milieu. Ik initieerde Sustainable Fashion 025 om de (on)mogelijkheden van een lokaal en circulair modesysteem te onderzoeken. Via het Fashion + Design Festival Arnhem zorgen we voor meer ruchtbaarheid voor Arnhemse modeontwerpers die op een positieve manier bijdragen aan het modesysteem. Sjaak en ik zette in samenwerking met Rijn IJssel het productieatelier Studio RYN op om kledingproductie in Nederland terug te krijgen en mbo leerlingen op te leiden naar de behoefte die het modesysteem juist nu nodig heeft. Binnen het atelier geven we inmiddels mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans. We geven gastlessen bij mbo’s, hbo’s en universiteiten om ook bij studenten verandering teweeg te kunnen brengen. Hul le Kes hebben we opgezet om met producten te kunnen laten zien dat we mode ook anders kunnen en moeten benaderen. We gaan samenwerkingen aan met grotere spelers in het modesysteem om die manier van werken onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. We zijn betrokken bij Culture.Fashion, bij de opzet van een Katoen Cascade en last but not least werken we intern met ons team op een geheel hiërarchieloze manier waarbij we elkaar stimuleren om innovatief en creatief te blijven.

p dit moment breiden we onze eigen complexe manier van werken uit door naast Studio RYN ook een sociaal atelier toe te gaan voegen. Ieder mens verdient een kans, maar heel veel mensen krijgen die kans niet binnen onze maatschappij. Onze maatschappij legt een hoge druk op ieder individu en steeds meer mensen kunnen die druk niet aan. Met Hul le Kes zijn we voortdurend bezig met de schoonheid van imperfectie in producten maar ook bij mensen. Door het opzetten van een handwerkatelier voor mensen met een behoefte aan mentale of psychische zorg willen we laten zien dat iedereen een positieve bijdrage kan en mag leveren aan onze wereld. Een betere wereld kunnen we alleen samen bereiken, door ieder individu te herkennen en erkennen. Dankzij de opzet van dit atelier zijn we nu geselecteerd voor de IGNITE Award (u kunt op ons stemmen voor de publieksprijs via deze link).

Met al die projecten zijn we als bedrijf direct betrokken bij bijna alle circulaire procesonderdelen van de modeketen. In 2021 hopen we dan ook op meerdere manieren producten en diensten aan te bieden die samen zorgen voor een werkend circulair modesysteem. Producten en diensten die we niet alleen beschikbaar stellen voor Hul le Kes maar ook voor andere modelabels en particulieren. Dat betekent pionieren, innoveren en telkens nieuwe grenzen opzoeken; iets waar we goed in zijn als bedrijf.

De schoonheid van complexiteit (foto: Scott van Kampen Wieling)

Veranderen doen we samen

Het bieden van al die diensten en producten tezamen is veel werk zeker met ons kleine, maar super gemotiveerde, team. We zijn ervan overtuigd dat we juist door al die verschillende activiteiten de verandering zullen bereiken waar we aan werken. Vanuit het conventionele denken van ondernemerschap en bedrijfsvoering is er voor onze manier van werken nog weinig begrip. Het is dan ook niet altijd even makkelijk om mensen ervan te overtuigen dat deze complexe en holistische aanpak volgens ons een aanpak is die zou moeten gaan gelden voor ieder bedrijf. Financieel belang staat bij ons in dienst van onze belangen in maatschappij, milieu en creativiteit. Wij geloven dat we ons niet moeten richten op slechts een aspect, maar moeten werken aan al die verschillende belangen om écht een beweging in gang te kunnen zetten.

Om die beweging verder in gang te kunnen zetten hebben we gelukkig hulp van onze vrienden en familie (in dit geval onze biologische familie én ons team, die ik ook graag zie als familie). Ook jouw hulp kunnen we altijd gebruiken om er samen voor te zorgen dat het systeem veranderd. Dat kan in de vorm van stages, sponsoring, vrijwilligerswerk, samenwerking of simpelweg door een van onze producten aan te kopen. Alleen met z’n allen gaan we de wereld kunnen veranderen naar een werkend circulair systeem zoals het bedoeld is.

Wil je ons helpen bij de verandering van het mondiale modesysteem? Of wil je een reactie geven naar aanleiding van deze blog? Stuur mij dan gerust een email.

 

Sebastiaan Kramer (35) is algemeen directeur bij Hul le Kes. Samen met Sjaak Hullekes studeerde hij af aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Sinds hun afstuderen werken en leven ze samen. Hoewel Sebastiaan zijn carrière startte als mode ontwerpers houdt hij zich tegenwoordig bezig met de bedrijfsvoering. Hij studeerde bedrijfskunde waar hij zich focuste op niet-Westerse en alternatieve manieren van management. Naast zijn werk voor Hul le Kes is hij directeur bij  Studio RYN en artistiek directeur van zowel Fashion + Design Festival Arnhem en Duurzame Mode 025.
Share this post